Dialeksis - Akurat, Tajam, dan Strategis

  • Orang Gila Menjamur Orang Gila Menjamur

    dalam sebulan terakhir di tanah air heboh banyak orang gila berkeliaran bak jamur di musim hujan boleh jadi akibat memakan jamur gila atau Magic Mushroom itu.

    1 tahun lalu
« 1 2 »